log-eltric-f_u_undertext

Batterier i alla former

  

 

 

   

OPTIMAoptimalogo

Start- och förbrukningsbatteri av AGM-typ.


Teknisk spec. RedTop-serien


RedTop 2.1 S, 6 Volt

Datablad...        redtop 6v


RedTop 3,7 U  rtu_3_7       

Datablad...

 

 

 

 

 

RedTop 3,7 S

Datablad...

RedTop 3,7 R

Datablad...


RedTop 4,2 F

Datablad...      

                         optimart4,2f

RedTop 4,2 U rtu_4_2

Datablad...

 

 

RedTop 4,2 S

Datablad...

RedTop 4,2 C rt4,2c_2

 

Datablad...

 

RedTop 4,2 R

Datablad...


Teknisk spec. YellowTop-ser.


YellowTop 2,7

Datablad...          ytr_2_7  


YellowTop 3,7 R

Datablad...       ytr_3_7


YellowTop 4,2 U

Datablad...

YellowTop 4,2 S yts_4_2

 

Datablad...

 

 

 


YellowTop 5,5ytdc_5_5

Datablad...


Teknisk spec. BlueTop-serien


BlueTop 4,2 SLIbtsli_42

Datablad...

 

 


BlueTop 4,2 DC

btdc_42

Datablad...

 

 


BlueTop 5,5

Datablad...        btdc_5_5

Copyright 2008 Eltric AB.